งานของฉัน

ระดับนัยสำคัญ 2

Posted on Updated on

ระดับนัยสำคัญ 2

Advertisements

ระดับนัยสำคัญ 1

Posted on

ระดับนัยสำคัญ 1e0b8a3e0b8b0e0b894e0b8b1e0b89ae0b899e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b8b3e0b884e0b8b1e0b88d1

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์

Posted on

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์

Read the rest of this entry »

การแปลผล T-test Independent

Posted on

t-test Independent Sample

ตัวอย่างที่ 1

Read the rest of this entry »

ความแปรปรวน

Posted on Updated on

วิเคราะห์ความแปรปรวน 

Read the rest of this entry »