เครื่องสะเดาะเคราะห์

Posted on

  เครื่องสะเดาะเคาะห์  

ธงใหญ่ 9 ห้อง 1 ศอกพ่อบ้าน, หลักธง 9 หลัก 9 บัก 1 ศอกพ่อบ้าน,  เอาฝ้ายขาวใส่ 3 หลักฝ้ายเหลือง  2 ฝ้ายแดง 1 ฝ้ายเขียว 1 ฝ้ายดำ 1 ฝ้ายสลับสี 1, เทียนน้ำมนต์ 1 คู่, ขันธ์ 5 ขันวาดรูป  ช้าง   วัว  ครุฑ   แมว  ราชสีห์  เสือ  นาค   หนู   นก  คน ,  น้ำส้มป่อย  1 แก้ว สายสิณญ์ เศวตฉัตร 1 อัน,  ข้าวดำ ข้าวแดง  ข้าวเหลือง  ข้าวขาว ขาวตอกแตก ข้าวเปลือก  ข้าวสาร ยอดกล้วย  ยอดอ้อย,  พริก เกลือ ปลาร้า ปลาปิ้ง ส้มหวาน  หาบน้ำ  หาบฟืน,  สุรา 1 ก้ง, ผ้าขาว 1 วา, ไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง, (เหมี่ยงเท่าอายุพ่อบ้าน)  เครื่อง 9 มี คำหมาก ยาสูบ กะธงใบมะยม ธงเล็กหน้าวัว 1 อัน ในธงมี หมาก 1 คำ เหมี่ยง 1 คำ ยาสูบ 1 มวน ข้าวดำ ข้าวแดง ข้าวเหลือง ข้าวขาว อย่างละ 1 คำ  เทียน ดอกไม้ 1 คู่

  เครื่องสะเดาะเคาะห์  

ธงใหญ่ 9 ห้อง 1 ศอกพ่อบ้าน, หลักธง 9 หลัก 9 บัก 1 ศอกพ่อบ้าน,  เอาฝ้ายขาวใส่ 3 หลักฝ้ายเหลือง  2 ฝ้ายแดง 1 ฝ้ายเขียว 1 ฝ้ายดำ 1 ฝ้ายสลับสี 1, เทียนน้ำมนต์ 1 คู่, ขันธ์ 5 ขันวาดรูป  ช้าง   วัว  ครุฑ   แมว  ราชสีห์  เสือ  นาค   หนู   นก  คน ,  น้ำส้มป่อย  1 แก้ว สายสิณญ์ เศวตฉัตร 1 อัน,  ข้าวดำ ข้าวแดง  ข้าวเหลือง  ข้าวขาว ขาวตอกแตก ข้าวเปลือก  ข้าวสาร ยอดกล้วย  ยอดอ้อย,  พริก เกลือ ปลาร้า ปลาปิ้ง ส้มหวาน  หาบน้ำ  หาบฟืน,  สุรา 1 ก้ง, ผ้าขาว 1 วา, ไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง, (เหมี่ยงเท่าอายุพ่อบ้าน)  เครื่อง 9 มี คำหมาก ยาสูบ กะธงใบมะยม ธงเล็กหน้าวัว 1 อัน ในธงมี หมาก 1 คำ เหมี่ยง 1 คำ ยาสูบ 1 มวน ข้าวดำ ข้าวแดง ข้าวเหลือง ข้าวขาว อย่างละ 1 คำ  เทียน ดอกไม้ 1 คู่

  เครื่องสะเดาะเคาะห์  

ธงใหญ่ 9 ห้อง 1 ศอกพ่อบ้าน, หลักธง 9 หลัก 9 บัก 1 ศอกพ่อบ้าน,  เอาฝ้ายขาวใส่ 3 หลักฝ้ายเหลือง  2 ฝ้ายแดง 1 ฝ้ายเขียว 1 ฝ้ายดำ 1 ฝ้ายสลับสี 1, เทียนน้ำมนต์ 1 คู่, ขันธ์ 5 ขันวาดรูป  ช้าง  วัว  ครุฑ  แมว  ราชสีห์   เสือ  นาค   หนู  นก  คน ,  น้ำส้มป่อย  1  แก้ว  สายสิณญ์  เศวตฉัตร 1 อัน,  ข้าวดำ ข้าวแดง  ข้าวเหลือง  ข้าวขาว ขาวตอกแตก ข้าวเปลือก  ข้าวสาร ยอดกล้วย  ยอดอ้อย,  พริก เกลือ ปลาร้า ปลาปิ้ง ส้มหวาน  หาบน้ำ  หาบฟืน,  สุรา 1 ก้ง, ผ้าขาว 1 วา, ไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง, (เหมี่ยงเท่าอายุพ่อบ้าน)  เครื่อง 9 มี คำหมาก ยาสูบ กะธงใบมะยม ธงเล็กหน้าวัว 1 อัน ในธงมี หมาก 1 คำ เหมี่ยง 1 คำ ยาสูบ 1 มวน ข้าวดำ ข้าวแดง ข้าวเหลือง ข้าวขาว อย่างละ 1 คำ  เทียน ดอกไม้ 1 คู่

 

โฆษณา