ข้อความวื่งในเว็บ

Posted on

มีข้อสงสัยมาครับว่าการทำข้อความวิ่งในเว็บไซต์เราทำอย่างไร ก็คงต้องใช้วิชามาร (ความรู้พื้นฐานทาง html) มาช่วยครับ โดยแทรกลงไปในส่วนที่ต้องการแสดงโดย …..

 

 

 
ในกรณีที่

1. เป็นข้อความเลื่อน  <ให้คุณนำโค๊ดไปแทรกตรงที่ต้องการแสดงครับ>

<marquee width=”100%” onmouseover=”this.scrollAmount=0″ onmouseout=”this.scrollAmount=1″ scrollAmount=”1″ scrollDelay=”27″ truespeed=”true”>

 <font color=”#0000CC” size=”3″>……ใส่ข้อความที่ต้องการ……</font>

 </marquee>


2. ถ้าเป็นภาพเลื่อน 
  เมื่อนำเมาส์ไปคลิกสามารถ Link ได้ด้วย

<marquee width=”100%” onmouseover=”this.scrollAmount=0″ onmouseout=”this.scrollAmount=1″ scrollAmount=”1″ scrollDelay=”27″ truespeed=”true”>

<a href=”http://font.com/” target=_blank>
<img src=http://www.f0nt.com/about/88×31.gif vspace=3></a>

 </marquee>

 

Advertisements