การแก้ ไอพี Fix WindowsXP

Posted on Updated on

แก้ไข 1
 คลิกเมาขวาที่ My network Places
 เลือก Properties
คลิกขวา ที่  Local  Area  connection


Status
 Support
 Repair
OK
วิธีที่ 2
คลิกขวาที่ My network Places
 Properties
  Local Area connection
   Properties
   Internet Protocol (TCP/IP)
 Properties
  เลือก Obtain an IP address

Advertisements