การสร้าง Index Word 2003

Posted on

การสร้าง Index  ใน Word 2003
Menu Insert
 เลือก Reference
  เลือก Index and Table
และกำหนดรูปแบบต่าง พร้อมทั้งภาษา

กด Make Entry

 

Advertisements